header
De activiteiten van de Stichting Breda Loco`s zouden niet kunnen bestaan zonder de financiele bijdragen van onze sponsors en donateurs. De vele giften, uit de collectes, de donateurschappen en incidentele sponseringen stellen de Breda Loco`s in staat steeds weer nieuwe en geavanceerdere ideeen en technieken te ontplooien. Teneinde de voorwaarden te creeren die het mede mogelijk moeten maken een echt Avondje NAC te kunnen beleven.

De Breda Loco`s zijn trots op het uitgebreide donateur bestand die de Stichting jaar in jaar uit blijven steunen. Op deze groep trouwe donateurs gaan we als Breda Loco`s weer een jaarlijks beroep doen door de automatische incasso uit te gaan voeren, waartoe zij de Breda Loco`s gemachtigd hebben. We zullen deze afschrijving over exact twee weken plaats laten vinden. Dit staat gepland voor week 4, de week van maandag 23 januari. We verzoeken onze donateurs derhalve vriendelijk om er zorg voor te dragen dat er op dat moment minimaal een bedrag van E15,- op het bankrekeningnummer staat dat destijds bij de machtiging is opgegeven. Dit bedrag zal dan worden afgeschreven.

Wij danken onze donateurs voor hun trouwe steun en hopen ons met hulp van heb nog veel langer in te kunnen blijven zetten voor de instandhouding van de beleving rond het Avondje NAC

Vorig nieuwsitemVolgend nieuwsitem